Nederlands English

Segmenten

Infrastructuur

 • Wegenbouw en Waterbouw
 • Bruggen van staal, beton, composiet
 • Tunnels voor weg -en railverkeer
 • Afgezonken en geboorde tunnels
 • Kademuren en steigers
 • Sluizen

Energie

 • Offshore windparken
 • Olie -en gaswinning

Funderingstechnologie

 • Diepe funderingen
 • Paalfunderingen

Speciale technieken

 • Werken onder overdruk
 • Complexe wapening van betonconstructies
 • Geprefabriceerd beton
 • Heavy lifting
 • Paalfunderingen
 • Waterzuivering